Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sezóna 2018

Pozvánka na klubovou výstavu na Moravia Brno 2018

Vážení chovatelé a přátelé našich národních plemen Slezský voláč a Slezský barevnohlávek, chtěli bychom Vás pozvat na Klubovou výstavu Klubu chovatelů holubů slezských plemen, která se uskuteční při 8. Krajské jihomoravské výstavě Moravia Brno 2018 ve dnech 8.-9.12.2018 a k obeslání výstavy Vašimi zvířaty. Těšme se na přátelské setkání. Srdečně zvou členové a výbor klubu.

Dne 20.10.2018 proběhlo dopředu avízované Setkání chovatelů slezských plemen holubů v Litovli, které se neslo v srdečném duchu, a všichni si dobře "zaholubařili". Doufám, že si všichni odnesli potřebné informace a přejeme novým členům, kteří byli na akci přijati do našich řad, ať jsou mezi námi spokojeni a členství v klubu je naplňuje. 

 

Smutná zpráva

Dne 11.10.2018 nás navždy opustil člen našeho klubu, ale hlavně náš přítel Gerhard STEIN. Čest jeho památce.

Připomenutí přátelského setkání v Litovli dne 20.10.2018

Vážení přátelé a kamarádi,

zdvořile připomínám blížící se datum 20.10.2018 od  9.00 hod, kdy se bude konat Setkání chovatelů slezských plemen holubů v Litovli . Součástí této akce bude i členská schůze našeho klubu. Pozvánky byly uveřejněny  v chovatelských časopisech, i přesto ve svém okolí verbujte chovatele. Nezapomeňte přivést holuby na burzu, ale hlavně dobrou náladu.

Prosím sdělte tuto informaci našim členům kteří nemají e-mail : Dostál František, Vaněk Lumír a Kadleček Josef

Na shledanou se těší

 Pavel Wieder

Klub chovatelů holubů slezských plemen

srdečně zve všechny chovatele a příznivce slezských voláčů a slezských barevnohlávků, na přátelské setkání, které se uskuteční v sobotu 20. 10. 2018 od 09:00 hod. v chovatelském areálu ZO ČSCH Litovel, kdy program setkání bude volně navazovat na setkání chovatelů slezských barevnohlávků 2016 v Lysé nad Labem a loňské setkání v Litovli. Součástí bude burza holubů slezských plemen a členská schůze klubu. Srdečně zve výbor klubu. Bližší informace podá jednatel klubu př. Wieder - tel. 603 532 286 , e-mail : wiederpavel@seznam.cz nebo př. ing. Liška - tel. 606 709 564, e-mail : liska.karel@gmail.com.

Sledujte naše www. stránky a budete informováni, při které výstavě bude pořádána klubová výstava slezských plemen.

Na výroční členské schůzi konané v letošním roce byly provedeny volby do vedení klubu a výbor byl zachován v obsazení z předešlého volebního období. Čelnům staronového výboru gratulujeme k zvolení.

V sekci fotoalbum jsou vloženy fotografie z klubové výstavy slezských plemen na I. Moravia 2017.

 

 

Sezóna 2017

Klub chovatelů holubů slezských plemen

srdečně zve všechny chovatelé a příznivce holubů slezských plemen na svou klubovou výstavu, konanou dne 9. - 10. 12. 2017 při Krajské výstavě Jihomoravského kraje I. Moravia, která se uskuteční na Brněnském výstavišti.

Setkání Litovel 2017

Dne 14.10. 2017 se uskutečnilo setkání chovatelů a příznivců holubů Slezských plemen. Setkání proběhlo na chovatelském areálu v Litovli, kde byly vytvořeny nadstandartní podmínky jak pro diskusi nad klecemi s dovezenými holuby, tak vytopená klubovna pro přednášku a posezení s obědem.

Účelem setkání bylo především prodiskutovat chovný cíl Slezského barevnohlávka nad živými holuby, umožnit osobní setkání chovatelů z různých koutů republiky, výměnu chovných zvířat a v neposlední řadě oživit činnost klubu přijetím nových nadšenců, kteří se chtějí podílet na dalším směřování plemene.

Věříme, že účel setkání byl naplněn a všichni zúčastnění odjížděli spokojeni, nabiti novými informacemi a energií k další činnosti. Do řad členů klubu přibylo šest nových členů. Nějaká výměna chovných zvířat proběhla, nějaká byla dohodnuta po speciální výstavě při 7.Krajské Jihomoravské výstavě v Brně, kde je pro zájemce naplánováno setkání u kolekce Slezských barevnohlávků v neděli v 10.00 hod.Závěrem setkání bylo konstatováno přesvědčení, že naše Národní plemeno Slezský barevnohlávek má díky svým povahovým vlastnostem a volnému způsobu chovu velký potenciál pro rozšíření mezi dalšími chovateli. Podrobnější zpráva k setkání bude zveřejněna v časopisu Svět holubů.

Ing. Liška, tel. 606709564

Klub chovatelů holubů slezských plemen

srdečně zve všechny chovatelé a příznivce holubů slezských plemen, zejména Slezských barevnohlávků na přátelské setkání, které se uskuteční dne 14. 10. 2017 od 09:00 hod. v chovatelském areálu ZO ČSCH Litovel, kdy program setkání bude volně navazovat na Aktiv Slezských barevnohlávků 2016 v Lysé nad Labem. Součástí setkání bude burza holubů Slezských plemen a členská schůze klubu. Srdečně zve výbor klubu. Bližší info. rád poskytne Ing. Liška, tel. 606709564.

 

Klub chovatelů holubů slezských plemen přeje nejen svým členům úspěšnou chovnou sezónu a těší se na setkání s příznivci našich plemen na Krajské výstavě Jihomoravského kraje - 1. Moravia 2017 ve dnech 9.10.12.2017, kde se uskuteční Klubová výstava našeho klubu.

Pro informace o chovatelích slezských barevnohlávků kontaktujte Ing. Lišku (tel. 606709564), pověřeného vedením sl. barevnohlávků.

 

Sezona 2016

Výstavní sezona nám začala květnovou výstavou v Kobeřicích a následovala červnovými výstavami v Velkých Hošticích a Kobeřicích . Chovatelé slezáků se do nich aktivně zapojili a obdrželi řadu čestných cen. Jako opravdové šampiony na těchto výstavách se mi nejvíce líbili červená straka Libora Ziegla a červený lysý chovatele Benny Wielfrieda. Oba chovatelé byli ocenění maximem na výstavách v letošním roku a to 96 bodů. Ve stejném období oslavil přítel Josef Hanke své osumdesáté narozeniny. Přejeme mu pevné zdraví, ale i další sílu a nadšení jak pro slepice, ale i holuby, kterým se dlouhodobě a úspěšně věnuje.

Gerhard Stein                                          

 

     Výroční členskoá schůze Klubu chovatelů holubů slezských plemen se uskutečnila v sobotu 14.2.2015 v prostorách salonku restaurace U Hořínků v Opavě Kateřinkách .  Sešla se nadpoloviční většina členů, takže schůze byla usnášeníschopná. Prožili jsme spolu takřka 3 a půl hodiny jednání, jehož výsledkem je mimo jiné výhled činnosti klubu do příštích let. Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii. Schůze se nesla v přátelském duchu. Všem chovatelům holubů slezských plemen přejeme úspěšnou sezonu 2015.

 

 

_dsc3164.jpg

Klubová výstava slezských plemen 2014 Opava

Díky spolupráci se ZO ČSCH Opava, která připravila výstavní plochy a potřebné zázemí je klubová výstava 2014 úspěšně za námi. Návštěvníci zde měli možnost shlédnout důstojnou expozici slezských plemen ve které byly vystaveny všechny profilující barevné a kresebné rázy chované chovateli našeho klubu. Velmi  nás potěšila návštěva našich přátel z Polska, členů polského posuzovatelského sboru, kteří již 2 roky usilovně pracují na vzniku polského chovatelského klubu slezských voláčů. Poděkování patří i všem členům klubu, kteří se na výstavaau poctivě připravili a presentovali zejména své letošní výletky. V kategorii slezských voláčů byly uděleny tituly šampionů za předpokladu, že nejlepší jedinec plemene dané barvy a kresby docílil zisku 96 bodů.

Vítězem Urbánkova memoriálu  a nejlepším slezským voláčem se stal nejlepší červený bělouš přítele Emila Bašisty.

šampion modrý bělouš :   Ing. Gerhard Stein

šampion slezská straka : Zdeněk Stromský

šampion lysý bělopruhý : Václav Kurka

V kategorii slezských barevnohláků byly uděleny tituly na nejlepšího holuba a nejlepší holubici, kteří rovněž obdrželi výstavní ocenění 96 bodů.

šampion holub : Ing. Gerhard Stein barevnohlávek černý

šampion holubice : Ing. Karel Liška barevnohlávek modrý

Čestné ceny :

slezský voláč červený bělouš:  Karel Věntus

slezský voláč plavý žlutopruhý: Ing. Jan Radek

slezský voláč modrý bělopruhý: Jindřich Uvíra

slezský voláč červená straka: Libor  Ziegl

barevnohlávek černý Lumír Vaněk

 

  _dsc2445.jpg

   

Na 6.slezské výstavě v Haťi, která se konala ve dnech 20 - 21.9.2014 se členové našeho klubu neztratili. Slezské voláče tentokráte vystavili i chovatelé z Polska. Celkem bylo vystaveno 117 voliér holubů. Čestné ceny obdrželi následující naši členové :

Libor Ziegel slezský voláč modrý bělouš 95 bodů

Emil Bašista slezský voláč červený bělouš 95 bodů

Richard Obrusník slezský voláč lysý  95 bodů

Ing. Gerhard Stein slezský barevnohlávek červený 96 bodů.

Děkujeme tímto všeem chovatelům slezských plemen za jejich vzornou reprezentaci na této velmi dobře obsazené výstavě.

 

 _dsc2431.jpg

  

 

 

_dsc2433.jpg

 

 

 

 

 

 

  

 

_dsc2441.jpg

 

 

 

 

 

 

 

     

Více najdete v samostatné fotogalerii.

    Vážení přátelé, dovoluji si zveřejnit odkaz na stránky německého klubu, prostřednictvím  kterého se dostanete na údaje a fotogalerii o Evropské výstavě slezských voláčů 2013, které se zúčastnili s nemalým úspěchem i členové našeho klubu. 

http://www.schlesische-kropftauben.de/schlesische-kroepfer-bei-der-hauptsonderschau-und-rassebezogenen-europaschau-2013-in-hofheim-i-uf

 

    Blahopřejeme ZO ČSCH Kylešovice k padesátému výročí založení základní organizace, která svou aktivitou patří k těm nejlepším nejen na opavsku, ale i v celé České republice. Atmosféru slavnostní schůze konané 24.5.2014 si vám dovoluji přiblížit v samostatné fotogalerii.

Ing. Gerhard Stein

 

Dnes, 19.1.2014 se uskutečnila v Opavě výroční členská schůze klubu. I přes rozptýlení členské základny po krajích celé republiky je potěšením konstatovat, že schůze se zúčastnilo 75% členské základny. Atmosféru tohoto jednání přibližuje fotogalerie a materiály týkající se hodnocení roku 2013, které najdete v rubrice odborné články.

 

Touto cestou ještě jednou gratulujeme příteli Lumíru Vaňkovi k jeho sedumdesátým narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví ale  také hodně dalších chovatelských úspěchů.

  

Opava okresní výstava výletků 2013

Tato výstava byla pro členy našeho klubu poslední v tomto roce a ani zde jsme se neztratili. Potěšila jak hojná účast našich členů , tak i kvalita vystaveného materiálu, která je příslibem do budoucnosti. Jak tedy naši členové uspěli? Šampióna výletků pro rok 2013 získal slezský barevnohlávek  modrý Ing. Karla Lišky, který byl oceněn jako jediný vystavený holub výstavy 97 body. Je to cennější o to, že slezský barevnohlávek modrý patří aktuálně mezi vzácné a málopočetné barevné rázy. Šamionkou v kategorii holubic se stala ziskem 96 bodů modrá figurita Ing. Gerharda Steina. Další čestné ceny obdrželi následující členové klubu:

 

Lumír Vaněk slezský barevnohlávek černý 96 bodů

Ziegl Libor slezský voláč modrý bělouš 96 bodů

Kurka Václav slezský voláč černý lysý bělopruhý 96 bodů

Ing. Jan Radek slezský voláč červený kapratý 95 bodů

Bena Wilfried slezský voláč červený lysý

Přerov 2013

     Na letošní výstavě Moravy a Slezska se letos neztratili ani slezská plemena holubů. Celkem 5 chovatelů z toho 3 členové a 2 nečlenové klubu vystavili 28 kusů slezských voláčů. Čestná cena byla udělena na slezského voláče modrého bělouše Ing. Gerharda Steina, který  obdržel jako jediný z vystavených voláčů 95 bodů. Většina vystavených jedinců byla dobrého plemenného typu, velmi dobře po celou dobu výstavy foukala a dobře se presentovala v postoji. V tradičně chladném počasí, které panuje v době konání výstavy to bývá značný problém právě u volatých holubů. Letos to většina vystavených jedinců zvládla. Slezští barevnohlávci se představili ve třech barvách, bylo jich vystaveno celkem 11 od tří chovatelů, z toho byli 2 členové a jeden nečlen klubu. Čestná cena byla udělena typickému černému holubovi Ing. Gerharda Steina, který získal 95 bodů. Mezi vystavenými holuby však nešlo přehlédnout modrého špičkového představitele plemene chovatele Ing. Lišky, který rovněž obdržel 95 bodů.

     Fotky z této výstavy naleznete ve fotogalerii označené Přerov 2013 i když vyfotit slezského voláče v kleci, nebo barevnohlávka není až tak jednoduché. ten první se nevleze do objektivu a ten druhý je zase příliš temperamentní .

 

Klubová výstava Kylešovice 2013

 

 

 

 

Ing. Gerhard Stein

jednatel klubu50let-a6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme manželům Justovým za excelentní propagaci slezských plemen v ruských časopisech.

 

p7235142.jpg

 

p7235143.jpg    

     Výstavní sezonu 2013  v okrese Opava odstartovala první týden v květnu  místní výstava v Kobeřicích. K vidění byli ale slezsští voláči i červnové místní výstavě ve Velkých Hošticích. Patřili zde k tomu nejlepšímu, co mohli diváci  shlédnout.  Paradoxem je, že výstava se zde konala po velmi dlouhé patnáctileté přestávce. Pořadatelé posíleni o celou řadu nových členů, hlavně ale mladých členů a rodinných příslušníků výstavu zvládli opravdu s přehledem.Vždyť nárůst členské základny o 8 členů za rok se jen tak nevidí.

_dsc0683.jpg                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

_dsc0685.jpg_dsc0697.jpgTuto propagační ceduli mohli vidět návštěvníci expozice slezského barevnohlávka na evropské výstavě v Lipsku . vystava02.jpg    kurka-diploma3-02.jpg 

 

 

5.5.2012 místní výstava Kobeřice    

     Letos stejně jako loni se slezáci poprvé v letošním roce představili na místní výstavě v Kobeřicích. Návštěvníci měli možnost vidět 6 voliér slezských voláčů  v barvách a kresbách modrý bělouš,  červený bělouš, modrý pruhový a červená straka. Výstava byla výborně připravena týmem zkušených pořadatelů ZO ČSCH Kobeřice. Sluníčko nám po celé dva dny přálo a tak se Kobeřice staly výbornou možností k prvním chovatelským setkáním na výstavě v okrese Opava, kde se slezákům v posledních letech opravdu daří. K vidění byla i pestrá paleta  nejrůznějších plemen králíků, drůbeže a holubů.

img_0779.jpg

   

     Dnes 7.4.2012  za hojné účasti a ve fantasticky přátelské atmosféře se uskutečnila výroční členská schůze Klubu chovatelů holubů slezských plemen. Potěšující je nárůst členské základny v roce 2012 o 6 nových členů.Záběry z naší schůze nap1050962.jpgjdete ve fotogalerii.p1050978.jpg

 

 

 

 

     p1050981.jpgp1050977.jpg

 

 

 

 

 

     Chovatelé našeho klubu se velice úspěšně zúčastnili polské národní výstavy výletků v Kielcích, Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii.

 

 

 

 

 

p1050152.jpg    

 

 

 

Kielce 2011-  výsledky českých vystavovatelů

            

V Polsku se na výstavě výletků v Kielcích  v soutěži jednotlivců udělovaly dva tituly. Zisk titulů na této výstavě byl podmíněn  i minimálním počtem vystavených holubů v plemeni. V případě, že v plemeni není vystaveno minimálně 8 holubů, titul se neuděluje. U nás jsme zvyklí na takzvané Čestné ceny. V Polsku se udělovaly tituly  

Zwyczenstvo v rasie- ZW což je titul pro nejlepšího jedince plemene. I ten je podmíněm minimálním počtem vystavených holubů

Wyrozniony – W další z titulů znamená něco v slova smyslu vyjímečný, ojedinělý.

Slezské voláče , kterých bylo vystaveno 34 posoudil l Witusz Obrusnik, který uiděli titul nejlepšího slezského voláče černému tygrovi Pavla Wiedera, slezská straka černá stejného vystavovatele a modrý lysý bělopruhý   přítele Václava Kurky obdrželi titul Wyrozniony. 

    Druhým nejpočetněji zastoupeným plemenem českých vystavovatelů byl barevnohlávek. Barevnohlávci byli vystaveni v počtu 25 v pěti barevných rázech . Titul nejlepšího jedince obdržel na žlutého přítel Lumír Vaněk a stejný chovatel obdržel i titul W na barevnohlávka v barvě černé. Barevnohlávky posoudil s přehledem polský posuzovatel Waldemar Kosicki.

Třetím našim národním plemenem co do počtu vystavených byl pražský krátkozobý rejdič. Vystaveni holubi tak jako všechna plemena české expozice byli předvedeni na  velmi solidní úrovni. Slovenský posuzovatel  Ing.  |Josef Demeter udělil titul W na žluté  holubici Petra Absolona.

      Posuzováním dalšího našeho národním plemene  a to českého rejdiče, kterých se představilo osum  byl pověřen pan Janusz Rak. Ten udělil titul W na kapratému  holubovi  Ing. Gerharda Steina.

     Ostravské bagdety, které patřily k v Polsku neznámým, ale velmi obdivovaným plemenům posoudil Ing. Gerhard Stein. Titul W získal typický červeněplavý pruhový holub přítele Josefa Stanislava.

    V české expozici bylo možno kromě již jmenovaných a oceněných plemen spatřit i voláče sedlaté rousné, hanácké voláče, arabské bubláky, rakovnické kotrláky  a duryňské voláče.

Titul druhého vicemistra Polska v kolekcích arabských bubláků obdržel  Ing. Gerhard Stein

 

  

 

     Klubová výstava našeho klubu se letos v kategorii dospělých holubů uskutečnila v rámci konání celostátní výstavy v Lysé nad Labem. Celkem mohli návštěvníci shlédnout 50 barevnohlávků v šesti barevných rázech a 40 slezských voláčů  ve 14 barevných a kresebných rázech. Tituly byly uděleny následujících holubům a jejich majitelům:

Čestná cena - slezský voláč :

červený lysý,  Obrusník Richard, nečlen klubu

červený bělouš, Věntus Karel

žlutý bělouš, Radek Jan Ing.

modrý lysý bělopruhý, Kurka Václav, pohár na nejlepšího slezského voláče

žlutá straka, Uvíra Jindřich , pohár na nejlepšího jedince národního plemene málo chovaného barevného rázu

Mezi barevnohlávky byly tituly rozděleny takto:

čestná cena

barevnohlávek černý , Syrový Miroslav, nečlen klubu