Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klubová výstava Lysá nad Labem 2010

15. 3. 2011

      Klubová výstava Klubu slezských plemen Lysá nad Labem 2010

     V průběhu roku 2010 jsme řešili otázku, kde uspořádat klubovou výstavu Slezských plemen.  Nabízelo se hned několik variant. Uspořádat takovouto akci jako součást některé místní výstavy na Opavsku, nebo jít kousek dále a vytvořit speciální expozici na národní výstavě v Přerově, nebo zvolit pro nás tu organizačně, časově a finančně nejnáročnější variantu, kterou by mohla být účast na Celostátní výstavě v Lysé nad Labem.

     Uspořádání regionální výstavy na Opavsku by pro nás bylo nejméně náročné. Cítili jsme ale, že tato pro nás nejednoduší volba by k nám nepřivedla  chovatele našich plemen, kteří nejsou členy klubu, bydlí v Čechách a sami by několik set kilometrů dlouhou cestu k nám stěží absolvovali.  Tudíž by nám tato výstava nepřinesla očekávaný výsledek .Mezi priority našeho klubu v současné době patří  kromě šlechtitelské práce  našich členů  i zapojení co nejširší chovatelské veřejnosti ve prospěch zodpovědné práce na našich národních plemenech , kterými jsou v slezský voláč a tak trochu v posledních letech opomíjený slezský barevnohlávek. Víme, že chovatelé slezáků jsou rozeseti po celé republice. Víme, že holuby i vystavují, jenže ve své oblasti jsou mnohdy sami, bez možnosti spolupráce s dalšími chovateli.Víme, že chovatelé u nás jsou, ale bohužel mnohdy o sobě navzájem neví. A právě propojení těchto chovatelů mezi sebou navzájem je jednou z našich vizí do budoucna.

Výstava v Přerově už by řešila více, ale je v termínu, kdy už je poměrně chladno. Výstavní hala v Přerově je velmi  studená a počasí , které v  období konání panuje bývá velmi chladné. Toto by nebyl problém u barevnohlávků, ale problém je to u volatých plemen. Voláči ,aby se lépe nafukovali preferují přeci jenom teplejší klima. No a konec konců výstava v Přerově má pořád spíše nálepku regionální výstavy o čemž svědčí bohužel i nepříliš vysoký počet vystavovaných holubů spíše moravských chovatelů. Jelikož našim cílem bylo vytvořit v roce 2010 opravdu reprezentativní kolekci slezských plemen bylo definitivně rozhodnuto, že pojedeme do Lysé nad Labem a při příležitosti celostátní výstavy holubů tam uspořádáme naši klubovou výstavu s tím, že ať už zvítězí ten, nebo onen holub obdží určenou cenu bez ohledu na to, jestli je jeho majitel členem klubu, nebo není. Voláče posuzovali Pavel Wieder a Jiří Holáň ti odvedli standartně vynikající práci.. Barevnohlávky  velmi citlivě a precizně posoudil Bc. Petr Gajda. Posouzení holubů, na které někdy slyšíme nářky  proběhlo velmi zodpovědně a korektně, což ocenili kromě našich členů právě i vystavovatelé z řad nečlenů  klubu.  Ukázalo se, že zejména chovatelé barevnohlávků, kteří nejsou doposud, nebo dneska už můžeme říci do doby vystavování holubů nebyli členy klubu mají doma velice kvalitní holuby a v nevyhášeném souboji Morava - Čechy nás porazili obrazně řečeno sportovní terminologií  2: 1. Potvrdilo se to co jsme čekali a předpokládali, že kvalita barevnohlávků je v Čechách.

 

      U Slezských voláčů s výjimkou nejlepšího holuba červeného bělouše majitele Jaroslava Zváry zůstaly ostatní tituly v držení našich členů. To čím byla naše expozice vyjímečná bylo i to, že nevím po kolika letech a nevím jestli vůbec u nás zde měl mezi voláči návštěvník možnost shlédnout expozici strak v pěti  barevných rázech. Podíváme li se zpětně do historie, právě kresba straky u nás vždy byla popelkou. Věřme, že i v této velmi náročné kresbě slezáka se začíná blýskat na lepší časy.

       Jak se nám dohromady podařilo dát dohromady 159 vystavených holubů? Nepochybně tomu pomohl i hromadný svoz a odvoz holubů členů i nečlenů na trase Opava – Lysá nad Labem . Nakládka se uskutečnila v Opavě na parkovišti před budovou okresního výboru ČSCH. A musím říci, že všichni členové byli na parkovišti včas. Všichni přinesli vystavené holuby.Prostě stoprocentní zodpovědnost!!!

    Významnou rolí každé výstavy kromě odborné je nepochybně i část společenská. Proto jsme se rozhodli, že v rámci výstavy uspořádáme i slavnostní členskou schůzi spojenou s předáním cen  vítězům. Výstaviště v Lysé nám k těmto účelům zapůjčilo místnost Schůze  se zúčastnili přítomní vystavovatelé jak z řad členů, tak i nečlenů. Mne osobně velmi těší, že naše členská základna se po Lysé rozrostla o  5 velmi perspektivních a zkušených chovatelů, kteří  jsou pro nás velkým a významným přínosem a já sám za sebe musím říci, že se na spolupráci s nimi nadmíru těším. Chceme i nadále pokračovat v započatém trendu spolupráce mezi členy i nečleny klubu chovatelů slezských plemen. Podstatné je totiž pro nás propojit další šlechtitelské úsilí všech chovatelských nadšenců ku prospěchu společné věci.

     V současné době eviduji požadavky na barevnohlávky různých barevných rázů a z různých oblastí naši republiky. Chovatele, kteří se ozývají trápí společný problém. Potřebují novou krev pro oživení svého chovu. Další potencionální zájemci holuby chovají, nebo chtějí začít chovat  a právě barevnohlávci je fascinují díky svým doposud nezkaženým letovým vlastnostem.

   V roce 2011 nás čeká posunout dále propagaci zejména Slezského voláče a i v tomto plemeni se snažit o získání nových perspektivních chovatelů. Určitě je co zlepšovat na všech barevných rázech běloušů a hlavně na vzácných barevných a kresebných rázech.

     Věřím, že i v roce 2011 se nám podaří uspořádat důstojnou a reprezentativní výstavu našeho klubu. A jak dopadla ta v roce 2010?

 

Barevnohlávci 

Celkem bylo vystaveno  takřka neuvěřitelných  74 holubů  v pěti barevných rázech.

Z toho  černí  17 ks, modří 27 ks, červení  12 ks, žlutí 15 ks, červeněpopelavý 3ks.

Šampión barevnohlávků černý holub,  majitel  Syrový Miroslav

Nejlepší holub-červený barevnohlávek ,  majitel  Ing. Hronek Karel

Nejlepší  holubice – černý barevnohlávek , majitel  Ing. Gerhard Stein

Čestné ceny  :

                        barevnohlávek černý, majitel Syrový Miroslav

                        barevnohlávek modrý, majitel Prchal Radek

                         barevnohlávek žlutý, majitel Lumír Vaněk

                         barevnohlávek žlutý, majitel Ing. Karel Hronek

 

Slezský voláč

Celkem bylo vystaveno  85 holubů v 18 barevných a kresebných rázech.

Šampión černá straka, majitel Wieder Pavel

Nejlepší holub  červený bělouš , majitel Zvára Jaroslav

Nejlepší holub vzácného barevného rázu modrý lysý, majitel  Kurka Václav

Nejlepší holubice černý tygr, majitel Wieder Pavel

Čestné ceny :

modrý kapratý, majitel Uvíra Jindřich

červený bělouš, majitel Hanke  Josef

žlutý bělouš, majitel Ing. Radek Jan

modrá straka,  majitel Nedopílek  Václav

 

Řečeno řečí čísel, celkem mohli návštěvníci celostátní výstavy v Lysé nad Labem shlédnout 159 holubů slezských plemen. Dovolte , abychom touto ještě jednou poděkovali všem vystavovatelům slezských plemen za vzornou reprezentaci plemen slezský barevnohlávek a slezský voláč . Rovněž děkujeme návštěvníkům celostátní výstavy v Lysé nad Labem za návštěvu naší klubové expozice.

 

Václav Kurka                                                Wieder Pavel                           Ing. Gerhard Stein

Předseda                                                       poradce chovu                      jednatel