Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení slezského barevnohlávka v návaznosti na jeho chovatelské cíle a záměry.

27. 3. 2012

 

Vážení slezského barevnohlávka v návaznosti na jeho chovatelské záměry.

 

     Slezský barevnohlávek jak řada z vás ví, patří mezi takzvané holuby tvaru. O slezském barevnohlávku říkáme, že patří mezi užitkové holuby. Jako jedno z našich národních plemen byl presentován  na mezinárodním školení posuzovatelů, které se uskutečnilo v loňském roce v Hradci Králové. Přítomní posuzovatelé měli možnost na vlastní oči obdivovat perfektně opeřené typické jedince plemene, kteří zde reprezentovali česká plemena holubů. Jedním z chovatelských  kritérií v chovu barevnohlávka  mimo schopnost létat a být ostražitý pro jeho další chov jsou tělesné tvary a jeho hmotnost. Schopnost létat a být ostražitý považujeme i do budoucna za nezpochybnitelný plemenný znak. Barevnohlávek a voliéra totiž vůbec k sobě nejde. Proto také dnes chovatelé, kteří chtějí létavého ostražitého a plodného holuba šáhnou jednoznačně po barevnohlávkovi.  A jestli je v současné době po některém plemeni holubů opravdový hlad, pak díky výše uvedenému je to barevnohlávek, jehož počet chovatelů za poslední 2 roky nabral vzestupnou tendenci.

     Dnes dopoledne jsme se shodou náhod v prostorách takzvané opavské burzy sešli i čtyři příznivci plemene. Přítel Pavel Wieder zde zavzpomínal jak kdysi na výstavě před 15 léty vzal do ruky váhu a zvážil barevnohlávka, kterému navážil pouhých 380 gramů. To byl jeden z podnětů, pro hlubší analýzu stavu plemene u kterého se nám začali vytrácet i chovatelé a barevnohlávek se tak stával stále méně a méně viditelným holubem. Obzvláště špatný stav se v posledním desetiletí projevoval zejména u barev černá a modrá. U barev žlutá a červená se projevy zmenšujícího se typu holubů až tak neprojevovaly.

Vážení Slezského barevnohlávka - Klubová výstava Lysá nad Labem 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barevný ráz

Počet vážených holubů

Minimální váha holuba

Maximální váha holuba

Průměrná váha holuba

žlutý

11

480g

550g

514g

černý

17

470g

520g

490g

červený

9

450g

530g

488g

modrý

22

400g

540g

445g

stříbrný

3

390g

460g

427g

 

     Při této příležitosti nemohu nevzpomenout šlechtitelské úsilí dnes již zesnulého přítele Pavlyšyna.  Jeho červení a žlutí svou typologií a kvalitou ve své době převyšovali ostatní rázy barevnohlávků. Také na poslední klubové výstavě se červení a žlutí nedali přehlédnout. Šampiónem výstavy se stal červený holub přítele Ing. Hronka. Tento chovatel v posledních letech dokazuje , že je v současné době našim nejlepším chovatelem červených.

 

    Na klubové výstavě v Lysé nad Labem 2010 jsme poprvé přistoupili k orientačnímu vážení barevnohlávků, které nám zajisté poslouží k dalšímu usměrňování šlechtitelských cílů. Jak z přiložené tabulky vyplývá, v roce 2010 vyšli vítězně z hlediska hmotnosti vystavení žlutí, za které se těsně dostali černí následovaní červenými. Žlutí a červení  svou kvalitou potvrdili, že na těchto barevných rázech se pracovalo i v době, kdy se jaksi pozapomnělo na šlechtění černých a modrých.Tito se nešlechtili, spíše jenom chovali. Řádově před šesti lety bylo použito pro vylepšení typu černých moravského pštrosa. Stejného plemene, které bylo použito k regeneraci slezského barevnohlávka v období po druhé světové válce. Černá barva si v posledních letech vydobyla své místo na slunci i přesto, že přikřížení moravského pštrosa přineslo horší kresbu. Objevují se prohozené letky, popřípadě nežádoucí černé peří v bílých plochách. Přikřížení pštrosa přineslo s sebou i to, že holubům občas scházejí typické  punčošky, nebo punčošky nejsou v požadované kvalitě a hustotě.

 

 

 

 

Vážení Slezského barevnohlávka - Klubová výstava Lysá nad Labem 2011

 

 

 

 

 

Barevný ráz

Počet vážených holubů

Minimální váha holuba

Maximální váha holuba

Průměrná váha holuba

žlutý

11

419

531

478

černý

16

425

626

509

červený

8

441

556

492

modrý

10

370

489

407

stříbrný

4

394

460

422

šedohnědý

1

444

444

444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na klubové výstavě v Lysé nad Labem 2011 jsme požádali posuzovatele Ing. Petra Gajdu a adepta Jiřího Popelka, aby po posouzení výstavy provedli vážení vystavených barevnohlávků.

     Tak se i stalo a jmenovaní provedli vážení vystavených jedinců na digitální váze, která se běžně používá k vážení holubů na výstavách.  Vážení vypovídají  o tom, že hmotnostně můžeme být více spokojeni s holuby v barvách černá, žlutá a červená. U těchto barev můžeme konstatovat, že vystavovaní jedinci mají parametry  které nás opravňuji směle prohlásit, že z hlediska hmotnosti splňují požadavky kladené na užitkové holuby. Z hlediska ostražitosti a létavosti splňují požadovaná kritéria rovněž, protože všichni vystavovatelé umožňují svým svěřencům volný prolet a ti starší z vystavovaných tak i několik let vzdorují pravidelným útokům dravců.

        V řeči čísel můžeme konstatovat jak vyplývá s přiložených tabulek, že za poslední 2 roky nejvyšší průměrná  hmotnost byla navážena u barevnohlávků černých a to 514 gramů, těsně následována barevnohlávky žlutými o průměrné hmotnosti 496 gramů, kterých bylo vysytaveno o třetinu méně, než černých. Pomyslnou třetí příčku obsadili barevnohlávci modří s průměrnou hmotností 433 gramů. Zatímco u prvních třech barevných rázů není třeba více tlačit na pilu z hlediska hmotnosti, což nám umožní zaměřit se spíše na vypilování typologických detailů, u barvy modré bijí zvony na poplach. Zatímco v roce 2010 jsme byli nadmíru spokojeni alespoň s počtem vystavených holubů, který činil neočekávaných 22 kusů, v roce 2011 klesl počet vystavených modrých na pouhých 10 a to ještě můžeme být rádi i za těch 10 vystavených kusů. Ovlivnila to samozřejmě neúčast 2 chovatelů, kteří vystavili své holuby v roce 2010. Na tomto případě  vidíme, jakým způsobem může být plemeno ohroženo vypadne li jeden, nebo 2 z tradičních vystavovatelů. Naštěstí v našem případě nejde o chovatele, kteří přestali chovat, ale o chovatele kteří jen v roce 2011 nevystavovali a já věřím, že v budoucnu vystavovat budou.

      Která barva je náročnější a která méně náročná? Mají li být barvy čisté a lesklé, pak náročné jsou všechny barvy. U modré kde asi i v následujících letech budeme zápasit s typem je problém v její sytosti. Nejkrásnější a nejatraktivnější jsou jedinci v nádherné blankytně modré barvě. No a takové přesně nemáme. Věřím , že i s tímto hendikepem si naši chovatelé v budoucích letech poradí.    Za úspěch organizovaného chovu barevnohlávků se dá považovat nárůst organizovaných chovatelů  barevnohlávků ve specializovaném klubu . Svědčí o tom i první dvě vlaštovky v podobě slovenských chovatelů, kteří po mnohaleté přestávce znovu nalezli cestu do našich řad. O vzrůstající popularitě barevnohlávka svědčí i jeho loňské importy na Slovensko a do Polska. Členové specializovaného klubu jsou ale i v kontaktu s nečleny – chovateli barevnohlávků. Zrovna dneska odpoledne volal začínající chovatel barevnohlávků, který nevlučuje, že řady klubu posílí, když ho barevnohlávci chytnou u srdce.

Vážení Slezského barevnohlávka – statistika 2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

Barevný ráz

Počet vážených holubů

Minimální váha holuba

Maximální váha holuba

Průměrná váha holuba

žlutý

22

419 g

550 g

496 g

černý

33

425 g

626 g

514 g

červený

9

441 g

556 g

490 g

modrý

22

370 g

540g

433 g

stříbrný

3

390g

460g

424 g

I pro rok 2012 a další roky uvažujeme pokračovat ve vážení barevnohlávků na specializovaných výstavách. Čím vyšší budou statistická čísla, tím větší váhu pro nás tyto údaje budou mít. Nechceme se však spokojit s pouhým vážením, nabízejí se nám další možnosti. V dalších létech chceme zakomponovat do našich šlechtitelských cílů měření délky a obvodu trupu, aby se šlechtění  ubíralo typologicky správným směrem.

 

    Často slyšíme nářky : moji holubi nemohou létat z takových a makových důvodů……….. Jsem šťastný, že mých barevnohlávků se to netýká. Znovu si dovoluji zdůraznit, že  schopnost létat a být ostražitý je ta vlastnost, která přitahuje chovatele, kteří ve svých podmínkách snad ani jiné holuby chovat nemohou. Bydlí někdo z vás na samaotě u lesa?Chce ostražité, létavé a užitkové holuby ? Pak právě barevnohlávek je pro vás tou správnou volbou.

 

                                   Ing. Gerhard Stein