Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva jednatele za rok 2012

15. 4. 2012

Zpráva jednatele Klubu chovatelů holubů slezských plemen za rok 2011

Vážení přátelé. Sešli jsme se po roce, abychom společně vyhodnotili uplynulé období. Kromě výroční členské schůze jsme se scházeli, abychom plynule řešili úkoly vyplývající pro nás z náplně práce našeho klubu, ale i nad úkoly vyplývajícími z aktuálního postavení českého holubářství v Evropě.

      V dubnu 2011 se náš zástupce aktivně zapojil do rokování klubů , které bylo svoláno ústřední odbornou komisí za účelem koordinace práce chovatelských klubů ve prospěch českého holubářství. Aktivně jsme se zapojili i do  zasedání  tzv. konference odbornosti v Čáslavi.  Výstavní sezóna 2011 pro nás fakticky začala 1. května 2011 místní výstavou v Kobeřicích na které svou úrovní vyčnívala straka přítele Libora Ziegla, která po zásluze obdržela čestnou cenu. V červenci  na místní výstavě v Holasovicích se slezáci objevili znovu.  Kolekci strak –bohužel nehotových výletků zde vystavil přítel Jindřich Uvíra. Už na první pohled bylo zřejmé, že se mu odchov strak povedl, k čemuž nepochybně přispěl příliv nové krve.  Na místní výstavě v Hradci nad Moravicí nás reprezentoval přítel Bohouš |Byrtus, který zde na své černé barevnohlávky obdržel čestnou cenu.

     V srpnu 2011 bylo možno vidět velmi početnou kolekci slezských voláčů, ale i barevnohlávků  na okresní výstavě v Opavě, která byla uspořádána současně s celostátní soutěží mladých chovatelů. Do této výstavy se členové našeho klubu zapojili velmi aktivně, skoro to vypadalo na speciálku slezských plemen. Věřím, že nejen mne, ale i ostatní návštěvníky nadchli modří bělopruzí přítele Kurky, nebo modří bělouši  Jaroslava Ziegla, červení bělouši Karla Věntuse. Mimochodem tento chovatel zaznamenal v posledních dvou letech značný pokrok v kvalitě svých červených běloušů a patří k chovatelům, kteří nás takřka týden co týden reprezentují na různých místech po celé Severní Moravě, ale také na výstavách celostátního významu.Karel také patřil k hlavním organizátorům celostátní soutěže mladých chovatelů a bez něj by akce nebyla uspořádaná na tak mimořádné úrovni. Do organizování soutěže mladých chovatelů se aktivně zapojil i náš pokladník přítel Ing. Jan Radek.

 

     Ve dnech 24 až 25.9.2011 na výstavě v Hati, které se zúčastnilo 28 chovatelských organizací z České republiky a Polska bylo možnost vidět 5 čtyřčlenných kolekcí barevnohlávků. Čestnou cenu obdržel černý barevnohlávek Gerharda Steina. Ještě větší konkurence byla mezi slezáky .Bylo vystaveno 13 čtyřčlenných kolekcí a to už je paráda. Řež to byla neskutečná a nakonec se štěstí po zásluze usmálo na připravené a četné ceny obdrželi Václav Kurka na modré bělopruhé a Libor Ziegl na červenou straku.

     Na moravské výstavě v Přerově se štěstí usmálo na přítele Jaroslava Ziegla, který na svého modrého bělouše obdržel čestnou cenu.

Pomaličku ale jistě se blížily 2 vrcholy naší výstavní sezony Tím byla celostátní výstava drobného zvířectva spojená se speciálkou slezských plemen.

Hlavou se mi honí tyto myšlenky hlavně proto, že do poslední chvíle před uzávěrkou nebyla naše účast na celostátní výstavě jistá. Stačilo, kdyby na poslední klubové schůzi zaznělo jedno ne. Letos toto ne nezaznělo, ale jak tomu bude za rok i když Lysá je momentálně pro nás nejreálnějším a tudíž i nejlepším místem pro uspořádání celostátní výstavy.

    Nemá cenu si malovat med kolem huby, ale právě výstavní poplatky ovlivnily celkový počet námi a zase řeknu nejenom námi vystavených zvířat, byť právě na naší klubovce bylo vystaveno celkem 50 barevnohlávků v šesti barevných rázech a 40 slezských voláčů v 14 barevných a kresebných rázech.  Návštěvníci tak mohli shlédnout například v rámci tzv. AOC 4 stříbrné barevnohlávky. Mezi slezáky pak určitě nešlo přehlédnout vzácné lysé bělopruhé, ale také slezské straky. Obzvláště strakám se začíná blýskat díky nezměrné obětavosti několika nadšencům, mezi které patří přátelé Wieder, Ziegl,Uvíra a Ščebel  na lepší časy. A byla to právě žlutá straka, která obdržela pohár pro nejlepšího jedince národního plemene vzácného barevného a kresebného rázu. Tradičně nezklamali slezští bělouši, mezi kterými vyčnívali červený bělouš Karla Věntuse, předsedy OV ČSCH Opava a žlutý bělouš Ing. Jana Radka.

     Čestnou cenu za červeného lysého obdržel jeden ze dvou nečlenů  mezi vystavovateli slezských voláčů přítel Richard Obrusník. S výjimkou jednoho vystavovatele z Čech přijeli na výstavu do Lysé  se svými slezáky jen opavští chovatelé. A to je škoda, protože právě slezský voláč je v současné době plemenem, které bývá běžně k vidění po výstavách na celém území republiky. Škoda je rovněž, že právě chovatelé slezáků bydlících mimo Opavsko doposud nenašli cestu do našeho klubu. Kde jinde získat kvalitní chovný  materiál a informace nezbytně nutné pro smyslupné organizované šlechtění?

 

Šampiónem se po právu mezi slezáky stal nestor chovu slezských lysých, předseda klubu přítel Václav Kurka.  Jeho modrému bělopruhému, který získal 96 bodů udělil posuzovatel, přítel Pavel Wieder titul šampióna. Ocenil u něj nejenom volatost a postavu, ale také takřka ideální a velmi obtížnou kresbu.Je to právě přítel Kurka, který takřka osamocen věnuje nemalé prostředky šlechtění slezských lysých a určitě by ho potěšilo, kdyby se mezi našimi chovateli našel podobný nadšenec, který by spolupracoval na této chloubě slezského a potažmo českého chovatelství.

     Stojíme na začátku druhé padesátky činnosti Klubu chovatelů holubů slezských plemen. Jsou před námi nemalé cíle. Bez spolupráce členů a nečlenů, chovatelů stejného plemene to ale nejde.Před necelými dvěma lety byli v našem klubu pouze 4 chovatelé barevnohlávků a to bohužel jenom opavští. Dnes po roce a půl se členská základna ztrojnásobila.  Do naši činnosti se v posledních dvou letech nepřehlédnutelným způsobem zapojili i chovatelé barevnohlávků ze Středních Čech  a to Ing. Karel Hronek, JUDr. Michal Danišovič, Pavel Vajs. Potěšující je i skutečnost, že o naše členství konečně projevilis letech zájem i chovatelé ze Slovenska

Na zdokonalování a prošlechťování typu modrého barevnohlávka upozorňoval ve svém rozboru poradce chovu Pavel Wieder. Z deseti vystavených modrých vystavil  osm a za to mu patří náš dík přítel Pavel Vajs, který nezištně pokračuje v chovu modrých  jehož základ tvoří holubi z chovu přítele Ladislava Vaňka, který již dnes není mezi námi .  Slušná konkurence s ohledem na předvedenou kvalitu se nám začíná vytvářet ve žluté, rovněž méně chované barvě. Čestnou cenu na žlutého podobně jako v loňském roce obdržel přítel Lumír Vaněk. Největší tlačenice, řečeno ve sportovní terminologii byla k vidění ve velmi populární černé barvě Čestnou cenu na černého barevnohlávka obdržel přítel Miroslav Syrový, který jako jediný vystavovatel z přítomných barevnohlávkářů není členem klubu.  Nepřehlédnutelnou byla stejně jako v loňském roce, tak i v letošním roce kolekce černých  Bohumila Byrtuse. Osobně jeho chov černých považuji v této chvíli za nejvyrovnanější. Za poslední tři roky šel Bohouš s kvalitou výrazně nahoru.  Jeho holubi reprezentovali naše chovatelství na mezinárodním školení v Hradci Králové. Přítomní posuzovatelé obdivovali kromě typu jejich nádherné husté a dobře utažené peří.

    Titul Českého šampióna pro rok 2011 obdržel černý přítele Ing. Gerharda Steina. To nejlepší nakonec. Posuzovatel Ing. Petr Gajda udělil pohár na nejlepšího barevnohlávka  červenému holubovi Ing. Karla Hronka. Letos se v Lysé uskutečnilo v pořadí již druhé vážení vystavovaných jedinců, které provedli a  za jejich obětavost jim patří dík přátelé Ing. Petr gajda a Jiří Popelek.

 

Vyvrcholení celé sezóny nás čekalo podle plánu na výstavě výletků v Polských Kielcích.

Kielce 2011-  výsledky českých vystavovatelů

            

V Polsku se na výstavě výletků v Kielcích  v soutěži jednotlivců udělovaly dva tituly. Zisk titulů na této výstavě byl podmíněn  i minimálním počtem vystavených holubů v plemeni. V případě, že v plemeni není vystaveno minimálně 8 holubů, titul se neuděluje. U nás jsme zvyklí na takzvané Čestné ceny. V Polsku se udělovaly tituly 

Zwyczenstvo v rasie- ZW což je titul pro nejlepšího jedince plemene. I ten je podmíněm minimálním počtem vystavených holubů

Wyrozniony – W další z titulů znamená něco v slova smyslu vyjímečný, ojedinělý.

Slezské voláče , kterých bylo vystaveno 34 posoudil l Witusz Obrusnik, který uiděli titul nejlepšího slezského voláče černému tygrovi Pavla Wiedera, slezská straka černá stejného vystavovatele a modrý lysý bělopruhý   přítele Václava Kurky obdrželi titul Wyrozniony. 

    Druhým nejpočetněji zastoupeným plemenem českých vystavovatelů byl barevnohlávek. Barevnohlávci byli vystaveni v počtu 25 v pěti barevných rázech . Titul nejlepšího jedince obdržel na žlutého přítel Lumír Vaněk a stejný chovatel obdržel i titul W na barevnohlávka v barvě černé. Barevnohlávky posoudil s přehledem polský posuzovatel Waldemar Kosicki.

Třetím našim národním plemenem co do počtu vystavených byl pražský krátkozobý rejdič. Vystaveni holubi tak jako všechna plemena české expozice byli předvedeni na  velmi solidní úrovni. Slovenský posuzovatel  Ing.  |Josef Demeter udělil titul W na žluté  holubici Petra Absolona.

      Posuzováním dalšího našeho národním plemene  a to českého rejdiče, kterých se představilo osum  byl pověřen pan Janusz Rak. Ten udělil titul W na kapratému  holubovi  Ing. Gerharda Steina.

     Ostravské bagdety, které patřily k v Polsku neznámým, ale velmi obdivovaným plemenům posoudil Ing. Gerhard Stein. Titul W získal typický červeněplavý pruhový holub přítele Josefa Stanislava.

    V české expozici bylo možno kromě již jmenovaných a oceněných plemen spatřit i voláče sedlaté rousné, hanácké voláče, arabské bubláky, rakovnické kotrláky  a duryňské voláče.

Titul druhého vicemistra Polska v kolekcích arabských bubláků obdržel  Ing. Gerhard Stein

Českou stodvacetičlennou kolekci holubů představovali  jedinci vystavení následujícími chovateli, kteří nelitovali času ani vynaložených finančních prostředků k reprezentaci našeho chovatelství. Jedná se o následující chovatele: Wilfried Bena, Petr Absolon, Josef Ručka, Josef Stanislav, Ing. Jan Radek, Václav Kurka, Pavel Wieder, Josef Hanke, Přemysl Štencl, Lumír Vaněk, Ing. Gerhard Stein. Za vzornou reprezentaci jim nezbývá než alespoň touto cestou upřímně poděkovat

Tolik stručný výčet událostí loňského roku. Akcí, kterých se naši členové zůčastnili bylo více, za což se těm o kterých jsem se nezmínil, ale kteří se aktivně do činnosti klubu zapojili omlouvám.

 

Ing. Gerhard Stein