Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy z výroční členské schůze 2014

19. 1. 2014

Zpráva jednatele  Klubu za rok 2013

 

Na základě závěrů přijatých poslední  výroční členskou schůzí byly vytipovány 3 stěžejní akce pro rok 2014. Jimi byla účast na okresní výstavě holubů, účast na klubové výstavě holubů v Německu a hlavně uspořádání klubové výstavy v Opav ě Kylešovicích spojenou s oslavami 50 tého výročí založení Klubu chovatelů slezských plemen. Obrátíme li se zpět na to, co bylo v uplynulém roce vykonáno a jestli ten rok 2013 byl pro nás z chovatelského hlediska úspěšný, musíme si odpovědět ano. Členské schůze v průběhu roku byly organizovány podle aktuálních potřeb sloužících k hladkému a plynulému zakjišťování chodu klubu. Podle aktuálních potřeb se scházel i výbor klubu a běžné organizační záležitosti se průběžně řešily pomocí e mailové komunikace, či telefonicky. V průběhu roku se průběžně řešila situace spojená s evidencí členské základny.  Členové , kteří byli s prodlevou v placení členských známek se i opakovaně urgovali a část z nich své pohledávky vyrovnala. Členové, kteří do konce roku své zakázky nevyrovnali byli vypuštěni ze seznamu členů ke dni  1.1.2014.  Seznam členské základny se průběžně aktualizuje i o

e mailové adresy, kterých naštěstí utěšeně přibývá a to i u služebně starších členů, kteří pochopili důležitost nejmodernějšího způsobu komunikace. Rovněž klubové stránky www.barevnohlavek.estranky.cz se průběžně aktualizují  a jejich návštěvnost v závěru roku poskočila z průběžných 2000 až na neuvěřitelných 4400 návštěv měsíčně. Tímto číslem návštěvnosti patří náš klub zřejmě v rámci pomyslného žebříku navštěvování klubových stránek klubů v naší republice na pomyslné první místo.

 

První z preferovaných akcí klubu byla okresní výstava v Hradci nad Moravicí. V pěkném přírodním areálu místní organizace se zde členové klubu neztratili ani co se počtu, tak i kvality vystavených holubů týká. Tituly v kategorii slezských voláčů získali naši členové Zigel, Uvíra, Věntus. V kategorii barevnohlávků pak př. Stein.

 Za vyvrcholení celé výstavní sezony 2014 můžeme určitě považovat za poslední roky naši nejucelenější přehlídků holubů na klubové výstavě klubu chovatelů slezských plemen.

          U slezských barevnohlávků  byly k vidění všechny čtyři hlavní chované rázy a to černá, červená, žlutá i modrá. Nejlepším holubem slezským barevnohlávkem se stal se ziskem 95 bodů žlutý holub Lumíra Vaňka, nejlepší holubicí pak černá Ing. Gerharda Steina, která byla oceněna 96 body a zároveň získala titul šampiona pro nejlepšího barevnohlávka klubové výstavy. Nejlepší jedinci obou plemen, kterým byla udělena Čestná  cena, postoupili dále do soutěže o nejlepšího holuba a holubici, poté byl vybrán nejlepší jedinec plemene slezský voláč a slezský barevnohlávek. Tito dva nejlepší jedinci se následně utkali o titul Šampióna výstavy. A jak dopadl výběr nejlepšího slezského voláče?

          Nejlepší holubicí slezského voláče se stala plavá červenopruhá holubice Karla Věntuse, která překvapila perfektní figurou, předpisovým postojem a vynikající volatostí. Titul nejlepšího holuba získal holub slezský voláč černá straka našeho nového člena Martina Tichého. Tento holub vynikajícícho plemenného typu, nejen že by mohl být vzorem ideálního typu slezského voláče, oceňuji však i jeho ideální volatost. Vyzvednout při posuzování bylo nutno i nepřehlédnutelnou hloubku a sytost černé barvy s ideálním leskem, který by mohl být vzorem i pro Českého staváka, u kterého se právě na barvu a lesk klade obzvláštní důraz. Před široký fórem přítomných chovatelů proběhl výběr šampióna celé výstavy. Kdo to bude, barevnohlávek, nebo slezský voláč? Z pomyslného vzájemného souboje nakonec vítězně vyšel slezský voláč Martina Tichého a stal se tak nejlepším jedincem celé klubové výstavy pro rok 2013.

          Jak dopadly další výsledky? Čestné ceny dále obdrželi Lumír Vaněk na barevnohlávka modrého, Ing. Gerhard Stein na barevnohlávka červeného. U slezských voláčů kromě již výše zmiňovaných obdrželi čestné ceny Ing. Jan Radek na plavého žlutopruhého, Přemysl Štencl za modrého bělouše, Jindřich Uvíra na červenou straku, Libor Zigel na modrého bělouše, Emil Bašista na červeného bělouše a Karel Věntus na červeného bělouše. Posouzení všech vystavených holubů jako již tradičně proběhlo k maximální spokojenosti vystavovatelů Evropským způsobem

Večírek, který následoval po klubové výstavě byl jen zlatou tečkou  našich společných oslav padesátého výročí vzniku klubu a potvrdil do něj vkládaná očekávání, že podobná akce by se měla opakovat každoročně.
Po klubové výstavě Následovala výstava Moravy a Slezska, kde naši členové vystavili jak slezské voláče, tak i slezské barevnohlávky. Mezi 28 slezskými voláči a 11 barevnohlávky  byli nejlépe ohodnoceni a čestné ceny získali modrý bělouš a černý barevnohlávek přítele Steina, který obdržel pohár  věnovaný starostou Přerova.  V době konání celostátní výstavy v Lysé nad Labem uspořádal náš klub společný zájed na klubovou výstavu do Německa o jejimž průběhu vás budou informovat přímí účastníci a to jak předseda klubu, tak i poradce chovu.

Jak vyplývá ze situace která nastala, byly slezská plemena v Lysé tak trošku popelkou. Z našich členů zde vystavili pouze Ing. Hronek barevnohlávky, př. Stein barevnohlávky a slezské voláče. Na červeného barevnohlávka obdržel přítel Hronek Čestnou cenu.

Na výše uvedených akcích se ukázalo i to, že bychom se k výstavám na kterých  chceme zajistit hojnou účast našich členů, ale také jejich spokojenost měli pravidelně navrhovat vhodná jména pro delegaci rozhodčích. Jak příklad bych uvedl nespokojenost členů s hodnocením barevnohlávků na posledních dvou celostátních výstavách v Lysé nad Labem. Nechci v této slavnostní chvíli více rozebírat znalosti o aktuálním směru šlechtění s přihlédnutím k vzácným barevným rázům.

Poslední výstavou roku pro nás byla okresní výstava výletků, ke které se naši členové postavili mimořádně aktivně a pokud to tak věřím, že i bude v příštích letech, navrhuji vstoupit do jednání s pořadatelem výstavy a okresní výstavu výletků rozšířit o klubovou výstavu výletků Klubu chovatelů holubů slezských plemen.

I pro rok 2014 bychom si měli vytýčit priority ve své činnosti a snažit se je v maximální možné míře dodržet. Za svou osobu bych si dovolil navrhnout i s ohledem na skutečnost, že doposud v klubu není jeden plemenný chov uspořádání dvou možných soutěží, které by nepochybně umožnily zapojit se do soutěže všem členům a to soutěž o udělení titulu speciální chov ve kterém by soutěžily šestičlenné kolekce v jedné barvě a kresbě a soutěž o mistra klubu, ve které by soutěžilo 10 předem určených jedinců bez rozdílu barvy a kresby.

Všem , kteří se letos aktivně zapojili do činnosti klubu a věřte, že to letos bylo vidět patří nejen mé vřelé díky.

 

Ing. Gerhard Stein , jednatel klubu