Jdi na obsah Jdi na menu
 


Správný zákres hlavy slezského barevnohlávka

20. 7. 2011

Alois BENEŠ. chovatel Zlatníky

 Na správný zákres hlavy u slezského barevnohlávka není dosud jednotný názor. Téměř každý chovatel má o něm jinou představu, jak jí získal z vydaných vzorníků. První popis Slezského barevnohlávka byl uveden ve vzorníku vypracovaném Holubářským spolkem v Opavě asi v letech 1924-30. Jeho autorem byl bezpochyby zesnulý Václav Urbánek Z Opavy-Kateřinek, na jehož holubníku - podle jeho písemného sdělení - uhynul poslední slezský barevnohlávek v roce 1923. Václav Urbánek vycházel při stylizaci popisu Slezského barevnohlávka z původních slezských barevnohlávků, jeho představa byla tedy správná. Pří úvaze O správném zákresu Slezského barevnohlávka je třeba vycházet z popisu Slezského barevnohlávka uveřejněného v Českém holubářství z roku 1940, redigovaném Jindřichem Voráčkem a Ing. Janem Burešem. Tam na straně 305 je popsán zákres hlavy takto: Kresba hlavy je podobná kresbě hlavy moravských pštrosů. Vpředu však sahá jen asi do jedné třetiny délky krku, vzadu končí o něco níže za týlem než u pštrosů. Vyžaduje se přesné ohraničení a dobré zakulacení obojků. Vzhledem k jednotnosti je třeba stanovit přesný zákres obojku, který by měl být v budoucím vzorníku. Jak je vidět z obrázku, přímka probíhající od horního okraje ozobí k dolnímu okraji oka by určovala v zátylí přibližně horní okraj začínající částí vazu. O něco níže by se nacházela horní hranice zákresu hlavy, tedy přibližně na začátku šíje. Špička sklopeného zobáku, jak navrhuje Miloš Ullmann v Chovateli č. 4/1970, naznačuje spodní hranicí zákresu v jedné třetině krku. Zákres hlavy u slezského barevnohlávka je dnes stále převážně hlubší, jak na krku, tak v záhlaví. Je to jistě pozůstatek po původních jedincích použitých k regeneraci plemena a z pozdějšího křížení s jinými plameny, hlavně pštrosy. Bylo by třeba, aby chovatelé, aniž by ztenčili krevní základnu, postupně zařazovali do chovu jedince se správným zákresem hlavy.